24 september en 1 en 2 oktober zijn wij gesloten

"Onze droom is dat natuurinclusieve landbouw in Nederland over 10 jaar de maat is voor onze boeren. Consumenten kopen het grootste aandeel van hun voedel bij boeren in hun directe leefomgeving"

 

LandGeluk ontwikkeld projecten met als doel de biologische boer op de kaart te zetten. Dat doen onder andere met het bouwen van Popup Foodspots waar je 100% biologisch en regionaal kunt eten. 

 

 

Meer dan Horeca

 

Wij creëren fysieke verbindingen tussen voedsel producerende boeren en consumenten

Wij werken uitsluitend samen met boeren die natuur inclusieve landbouw bedrijven 

Alle verse producten die wij gebruiken komen uit de directe omgeving 

Ons handelen zal een positieve bijdrage leveren aan de directe omgeving 

Deze positieve bijdrage is terug te zien in de biodiversiteit van ons landschap 

Met het uitdragen van onze waarden willen wij consumenten inspireren tot het maken van vergelijkbare keuzes

Wij streven ernaar om de markt van onze biologische boeren te vergoten

 

Daphne & Jan Willem 

Voedselmakelaars